Languages

 • Wanneer er een frisse nieuwe wind waait bouwen sommigen muren, anderen windmolen (Chinese citaat) |
 • White paper : de Digitale, groeifaktoren voor bedrijven (zie sectie publicatie/white papers) |
 • White paper : de inzet van de Raad van Bestuur in een wereld in digitale evolutie (zie sectie publicatie/white papers) |
 • White paper : de Nieuwe MarktRealiteiten (zie sectie Publicatie/white papers) |
 • Wanneer er een frisse nieuwe wind waait bouwen sommigen muren, anderen windmolen (Chinese citaat) |
 • White paper : de Digitale, groeifaktoren voor bedrijven (zie sectie publicatie/white papers) |
 • White paper : de inzet van de Raad van Bestuur in een wereld in digitale evolutie (zie sectie publicatie/white papers) |
 • White paper : de Nieuwe MarktRealiteiten (zie sectie Publicatie/white papers) |
 • Wanneer er een frisse nieuwe wind waait bouwen sommigen muren, anderen windmolen (Chinese citaat) |
 • White paper : de Digitale, groeifaktoren voor bedrijven (zie sectie publicatie/white papers) |
 • White paper : de inzet van de Raad van Bestuur in een wereld in digitale evolutie (zie sectie publicatie/white papers) |
 • White paper : de Nieuwe MarktRealiteiten (zie sectie Publicatie/white papers) |

Opdracht

 • Nieuwe Realiteiten van de Markt (NRM) NRM <--> Effecten
 • Strategische (Her-)Positionering
 • Opbouw Business Plan
 • Uitvoering Business Plan
 • Ontwikkeling van Waarden Resultaten <--> Doelstellingen

JiTM zal deel uitmaken van de jury van The Entrepreneur Awards van het Jaar 2017

JiTM zal deel uitmaken van de jury van The Entrepreneur Awards van het Jaar 2017, een initiatief van Top Management. The Entrepreneur Awards 2017 zullen worden toegekend in Mei 2017 in de categorieën CEO, FOUNDER en INVESTOR waarbij telkens één laureaat zal worden bekroond.
Het initiatief wenst hulde te brengen aan jonge managers die de moed hebben getoond om het risico van een grotere verantwoordelijkheid in een bestaand bedrijf op te nemen (CEO) of om een nieuwe onderneming op te richten (FOUNDER)

De redenen voor de digitale ontwikkeling van bedrijven

Deze whitepaper biedt een overzicht van de sociologische grondslagen van de digitalisering, om inzicht te geven in de duurzaamheid van digitalisering en het belang ervan voor alle sectoren van de economie, waarbij geen enkel bedrijf aan de rand van de digitale snelweg mag blijven staan.

Lees verder de White Paper van onze Associated Thierry Janssen: «De redenen voor de digitale ontwikkeling van bedrijven».

Over hetzelfde onderwerp:

 

Ronde tafel van het Audit Committee Institute van KMPG


In het kader van een rondetafelconferentie georganiseerd door het Audit Committee Institute van KPMG, heeft onze Associated Partner Thierry Janssen de uitdagingen van de digitale transformatie behandelt.

Dit sessie werd door Minister Alexander De Croo, bevoegd door de digitale agenda, geïntroduceerd.

Lees de conclusies 

 

"Elk bedrijf moet op haar economisch model terugkomen "

Dit is de titel van een artikel in Echo Connect, dat vragen opwerpt die geen enkele ondernemer onverschillig kunnen laten.

De missie van JiTM ligt volledig in lijn met deze manier van denken.
De Partners van JiTM begeleiden bedrijfsleider bij het geleidelijk opnieuw uuitvinden van hun bedrijfsmodellen.
Daarnaast coördineren ze, geruggensteund door hun ervaringen en onderzoeken, tal van innovatieve projecten (IT, organisatie, fusies/overnames, ...)

Dit artikel bestaat in het frans. Lees het verder hier

JiTM neemt deel aan het C100 Executive Forum op 19/03/2017

Crisis Management: responding to the unexpected

JiTM neemt deel aan het C100 Executive Forum, waar een selecte groep bestuurders van de 100 voornaamste Belgische ondernemingen bijeenkomt.
Het thema van de volgende meeting is "Crisis Management: responding to the unexpected".

Dit forum voor bedrijfsleiders wil het uitwisselen van dynamische visies met functiegenoten uit verschillende sectoren stimuleren. Daarnaast zullen experts verschillende facetten toelichten rond Crisis Management op basis van hun eigen ervaring.

Meer informaties vindt u via deze link.

 


 

JiTM has moderated the last Top Management Event

Digitalisation is everywhere: new challenges for your company
One Inspiring concrete example: The disintermediation 

During the Top Management Event dedicated to the digitalisation of the economy, our Associated Partner Jean-Claude Vandenbosch moderate the panel of speakers who shared their "digital" business plan, particularly their experiences and views of the disintermediation of customer relationships and operational consequences in their respective industries.

Lees verder
 

De Nieuwe MarktRealiteiten

"Regeren is vooruitzien en niet vooruitzien is de ondergang tegemoet gaan" - Emile de Girardin, 1838

Ook al is het citaat meer dan 180 jaar oud, het is meer dan ooit van toepassing in tijden waarin veranderingen in snelle opeenvolging en "zonder aankondiging" optreden. Ieder van ons is zich bewust van een reeks maatschappelijke veranderingen die zijn ontstaan sinds het begin van deze eeuw, vaak ondersteund door een technologische ontwikkeling die de manier veranderde waarop we "consumeren" en onze wereld proberen te begrijpen.

Lees verder de White Paper  van onze Associates: «De Nieuwe MarktRealiteiten». (in het Frans)

Ondernemers staan er alleen voor!

Wanneer alles goed gaat, kunnen veel ondernemers over hunsuccessen praten met hun omgeving. 
Maar wanneer de zaken nietzo goed gaan, tegen wie kunnen ze dan hun zorgen uiten? 
Tegenhun partner? De kans is groot dat dat niet het geval is. Tegen hunvrienden tijdens het sporten? 
Dat valt te betwijfelen. Tegen hundirectiecomité? 
Zeker niet.

Om hen een beter inzicht te geven in de beslissingen die ze moeten treffen speelt Just in Time Management de rol van "Sparring Partner" met haar klanten. Waarom? Hoe?

Collectieve Intelligentie ten dienste van een nieuw Participatief Leiderschap in uw bedrijf.

04/2015

Als u ooit het gevoel heeft gehad dat vertrouwen productiever kan zijn dan controle te allen prijze, dan moet u deze video bekijken.

Sinds het begin van het industriële tijdperk hebben bedrijven hun organisatie steeds complexer gemaakt door piramidestructuren in te voeren en de factor “Command & Control” de scepter te laten zwaaien. Met web 2.0 ontwikkelen onze medewerkers tegenwoordig steeds meer vormen van intelligente samenwerking die mijlenver verwijderd zijn van de managementaanpak die ons al decennialang wordt aangeleerd.

Lees meer